Recept efter kategori

Baljväxter

Bröd

Bär och frukt

Fisk

Kött

Mjölk

Mjölrätter

Potatis

Uppdaterad 23 juni 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.