Att sylta klarbär (körsbär) på annat sätt

Beredning

Sedan stenarne äro nätt urtagna, vägas bären, och dertill tages lika vigt socker, hvilket kokas till en tjock sirap, hvaruti bären läggas och få smått koka tills de blifva klara men ej rynkiga; under kokningen skummas bären och sqvalpas, att de blir fulla af saft. Sedan upphällas de och få stå i sin lag i tvänne dagar, hvarefter lagen afsilas, och får koka tills den blir så tjock, att då man dryper en droppa på en tallrik, den ej utvidgar sig, utan stå hög som en perla; men under kokningen aktas noga att sirapen ej brynes. Då denna sirap är kall, läggas bären deruti, tillika med ett par skedblad franskt brännvin, hvarmed de sqvalpas tills de se stora och fulla ut; hvarefter de förvaras i burkar.

Recept från: Kok- och hushållsbok för Tarflig Matlagning, 1884 (Uppsala, 16196)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 05 februari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.