Att luta fisk från Härnösand

Beredning

Fisken lägges i vatten 3 à 4 dagar. En lut kokas af en kanna sållad björkaska, ett qvarter hvit kalk och 4 kanor (sjö-)vatten, som ställes att klarna till andra dagen, då nedlägges fisken i en rymlig bytta hvars botten förut blifvit belagd ett finger tjockt med kalk. Sedan dithälles den klara luten och tyngd pålägges. Då fisken så legat i 4 à 5 dagar, afhälles luten och sjövatten ditslås. Det första vattnet får vara på fisken2 eller 3 dagar, sedan ömsas hvar dag och efter högst en vecka är den färdig.

Denna lut är lagom till 5 à 6 skålpund fisk.

(Thilda Steijern)

Recept från: Karin Westmans receptsamling, 1874, Härnösand, Ångermanland (Uppsala 40938)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 04 februari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.