Kalfsylta från Fellingsbro

Ingredienser

1 kalfränta, dvs huvud, fötter, hjärta och lungor
Vatten
Salt
Kryddpeppar
Ättika

Beredning

Klöfvarna afhuggas. Fötter och hufvud flås, hvarefter de tillika med hjärta och lungor läggas i kallt vatten, där de får ligga minst 4-5 timmar. Därpå tillvaratages allt kött på hufvud och fötter. Lungor och hjärta rengöras väl från körtlar och dylikt. Alltsammans påsättes i kallt vatten att koka tills köttet blir mört. Då upptages köttet och hackas fint. Spadet silas och det tillika med köttet påsättes ånyo att koka. Då det kokat upp, afsmakas det med salt och kryddpeppar (malen). Då anrättningen så kokat ännu en stund, slås litet däraf på ett fat. Om detta vid kallnandet stelnar, är syltan färdig. Den uppslås då på karotter och fat, där den får kallna. Serveras tillsammans med ättika.

Recept från: Arbetarehustrun Anna Berglind, Nybble, Fellingsbro, Västmanland.
Upptecknat: Den 20 juni 1901 av Mathilda Stenquist (Uppsala 29403:21b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 12 mars 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.