Stufvadt kött och potatis från Bygdeå

Ingredienser

(För 7 personer)
8 hg saltadt kött
5 hg saltadt fläsk
Vatten
1 liten msk kryddpepparkorn
1 msk smör
2 msk mjöl
Köttspad
2 liter potatis

Beredning

Dat salta köttet och fläsket, som förut vattenlagts, skäres i bitar (fläsket i tämligen stora tärningar) och påsättes sedan i kallt vatten att koka, hvarefter kryddpepparen tillsättes. Potatisen sköljes och kokas för sig. När köttet är färdigkokt upptages det, smöret och mjölet fräses i en panna och köttspadet påspädes till dess såsen blir lagom tjock, då köttet och den efter kokningen skalade potatisen nedlägges och stufvningen få ett uppkok.

Recept från: Bondhustru Gertrud Nilsson, Djekneboda, Bygdeå, Västerbotten.
Upptecknat: Den 30 juli 1901 av Olga Renmansson (Uppsala 29403:19)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 01 februari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.