Prässylta från N Mellby

Beredning

Ett halft grishufvud kokas i kort spad. Upptages och benen fråntages. Skäres i tjocka skifvor som läggas hvarftals med salt, peppar och ingefära mellan hvarje hvarf. Svålen lägges ytterst. Syltan får sedan ligga i präss tills den stelnar.

Recept från: Hustru Kerstin Jönsson, Lunnahöja, N Mellby, Skåne.
Upptecknat: Den 9 augusti 1902 av Hulda Sommarin. (Uppsala 29403:14)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 12 mars 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.