Slarfsylta från Grava

Ingredienser

(För 5 personer)
1½ liter vatten
Fläsksvålar
10 st kryddpepparkorn

Beredning

Vattnet, jämte de väl skrapade och i ljumt vatten sköljda fläsksvålarna, påsättes att koka i drygt tre timmar eller till dess fläsksvålarna falla sönder vid beröring. Spädes efter behof. Får stå att litet kallna vid sidan af elden, hvarpå pepparn tillsättes. Massan slås i en form att helt kallna. Vid användning uppstjälpes formen och skäres i skifvor. Ätes till potatis eller som smörgåsrätt.

Recept från: Skräddaren Magnus Andersson, Östra Torp, Skåre, Grava, Värmland.
Upptecknat: Den 15 augusti 1898 av Ester Melin (Uppsala 29403:18b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 12 mars 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.