Sötost från Bygdeå

För 7 personer

Ingredienser
8 liter nymjölk
1 bit kanel
1½ msk ostlöpe

Beredning
Mjölken påsättes jämte kanelen och när den blifvit ljum tillsättes löpet. Blandningen får sedan koka till dess osten som bildats blir brunaktig, ungefär 4 timmar. Sötosten upptages på ett fat och ätes kall jämte mjölk.

Recept från: Bondhustru Gertrud Nilsson, Djekneboda by, Bygdeå, Västerbotten
Upptecknat: 1901 av Olga Renmansson (Uppsala, 29403:19)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.