Lingonsaft

Beredning
Lingonen kokas med ett quarter vatten till hvarje kanna lingon tills de safta sig, då de uppösas på hårsigt* att saften får afrinna; den som behagar kan sedan koka saften med 1 skålpund socker till hvarje halfstop saft, men den håller sig äfven utan socker om den tappas på buteljer och förvaras i källare.

Recept från: Kok- och hushållsbok för Tarflig Matlagning, 1884 (Uppsala, 16196)

*Kommentar: Med stor sannolikhet avses en sikt i tagel.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.