Win af äpplen och päron

Beredning
Ju bättre och saftfullare de äro, dess angenämare och mera vin. Cider eller deras must, skiljes medelst valsning eller press, slås ånyo litet källvatn på, och efter 6 timmar prässas andra gången. Af denna saft tages en tunna; blandas med ett skålpund honung upplöst i varmt vatn, samt litet Nitrum fixum[1] lägges på käril att jäsa; då där är färdigt, lägger man dertil litet herba searlia, så är det föga sämre än Renskt vin. Till Päronmust tages hera Clare och till varje tunna ett stop blåbärssirop, då det blir exellente.

Recept från: Handskriven avskrift av Tankar wid skötseln och nyttan af boskap och fjäderfä Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av Johann Brauner Länk till annan webbplats.1756, funnen i hushållsbok från sent 1700-tal–1800-tal, upphittad vid Sölvesborg slott i Blekinge (Uppsala, 15250)

Kommentar:

[1] Kaliumkarbonat/pottaska

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.