Tunnbröd från Mo

100 kakor

Ingredienser
2 kannor vassla
1 pund kornmjöl
För 8 öre bryggerijäst

Beredning
Ugnen uppeldas litet aftonen innan gräddningen skall ske. Tidigt följande morgon eldas ett par brasor, så att ugnen blir mycket het. Innan man börjar grädda göres ugnen ren med en ugnsraka. Alla bränder styras åt sidorna, ty äfven under själfva gräddningen måste det brinna litet, för att värmen skall lunna underhållas. Degen göres också aftonen förut. Vattnet värmes upp, jästen tillsättes och mjölet inarbetas. På morgonen börjar man baka. Man tager då upp ganska mycket deg på bordet och arbetar den i mjöl, tills den är bra. Sedan tages af denna deg en ganska stor del , hvilken delas i flera lika stora delar, ämnen till kakor. Ett af dessa ämnen formas med händerna till en liten rund kaka, som kaflas ut. Då kakan är till hälften utkaflad, flyttas den på en rundspjälk och kaflas ytterligare tills den blir tunn som ett papper och omkring 5 kvarter i diameter. Därpå naggas kakan med en fjädernagg, mycket tätt och föres in i ugnen. Under gräddningen, hvilken sker mycket hastigt, vrides och flyttas kartan så att den blir lagomt och jämnt gräddad. Sedan vikes kakan midt itu hvarpå denna halfva ytterligare vikes itu. Brödet lägges sedan på utbrett lakan att kallna.

Recept från: Mo, Ångermanland
Upptecknat: 1903 av Lisen Carlsson (Uppsala, 29403:22)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.