Sur törnbärssaft från Holmö

Ingredienser
10 liter vatten
Törnbär (havtorn) efter smak

Beredning
Törnbären äro så saftiga och tunnskaliga, att de ej kunna plockas av, utan man måste taga med hela grenarna.

Vattnet kokas upp, grenarna doppas ner i det kokande vattnet tills bären kokat sönder. Grenen dras då upp utmed grytans kant, så att bär och saft rinna av. När saften är nog tjock, silas den genom duk, buteljeras, korkas och hartsas. Saften används mest och bäst till krämer.

Recept från: Selma Brackander, Gaddens fyr, Holmö, Västerbotten
Upptecknat: 1911 av Greta Robèrt (Uppsala, 29403:19)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.