Stufvade korngryn från Lillkyrka

Ingredienser
1 kanna mjölk
3 kkp korngryn
Salt

Beredning
Mjölk och gryn kokas tillsammans. Mjölk påspädes om så behöfves. Smaksättes med salt. Användes endera till fläsk istället för potatis eller också ensamt. Då serveras till grynen lingonsylt med gräddmjölk.

Recept från: Fru Anna Lundberg, änka efter bonden Lundberg, Lillkyrka, Närke
Upptecknat:
1903 av Signhild Starck (Uppsala, 29403:13)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.