Svagdricka från Bjurtjärn

Beredning
En hektoliter malt fuktas med kylslaget vatten på kvällen (detta kallas att ”söfta”) och får stå i ett kar öfver natten, öfverbundet med ett lakan. Dagen därpå kokar man upp vatten och häller ett par kannor i taget öfver malten, detta upprepas 3 à 4 ggr, hvarjämte massan väl omröres i två timmar. Därpå kokas så mycket vatten, som skall användas (omkr 40 kannor), detta hälles öfver massan och får stå ½ tim. Sedan slås vörten i en panna, kokas och röres ½ tim, slås tillbaka i karet och får stå ½ tim. Därefter iordningsställes den sk rosten: man lägger några skalade käppar på botten af ett kar, däröfver snodda halmvidjor och öfverst lös halm. Detta kar, som skall vara försedt med hår och tapp, ställes öfver ett annat kar, hvarpå halmen öfversköljes med kokt vatten. Sedan lägger man först på halmen af det tjocka, som är i botten och öser därefter på vörten, när denna börjar rinna klart, sätter man under ett nytt kar och kokar om den första vörten, tills den blir klar, sist öser man på liett kokande vatten. Sedan kokas humle (tages efter smak) antingen särskilt eller också tillsammans ed vörten, som därpå öses tills den afsvalnat till omkr +30ᵒ, då den blandas med ett kvarter jäst och karet öfverbindes med ett lakan. Svagdricken får nu stå, tills den blifvit hvitskummig på ytan (”gjort sig”), då den tappas på ankare.

Recept från: Hustru Johanna Danielsson, Kväggen, Bjurtjärn, Värmland
Upptecknat: 1899 av Signe Otterborg (Uppsala, 29403:18b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.