Löpe från Tveta

Ingredienser
Löpmagen af en 9 dygn gammal kalf
Vatten
Salt

Beredning
Löpmagen tvättas, skrapas och torkas väl, ingnides därefter med salt. Litet salt lägges inuti magen, som tillknytes med en tråd och upphänges på svalt och luftigt ställe. Då löpet skall användas, lägger man det i vatten ett par dagar förut; detta vatten användes sedan vid ostberedning.

Recept från: Hustrun Augusta Andersson, Tveta, Värmland
Upptecknat: 1903 av Elvira Friberg (Uppsala, 29403:18b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.