Messmör från Linbäckåsens fäbodar

Beredning
Den vid ostberedningen bildade vasslan kokas vid jämn eld under 7 à 8 timmar, eller tills det bildats en stadig gröt. Synnerligast mot slutet är jämn och noggrann omrörning nödvändig. Efter kokningen ställes messmöret att kallna i samma kärl, hvari det kokats och får under denna tid eg vidröras. Fullkomligt kallt, uppröres messmöret väl med en slef, hvarefter det är färdigt. Ätes jämte smör på bröd; användes ock tillsammans med stekt fläsk samt i brödbak.

Recept från: Hemmansägaren MA Viksten, Linbäckåsens fäbodar i Hafverö,
Upptecknat: 1897 av Stina Sahlin (Uppsala, 29403:11)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.