Raffinerad honing (istället för socker)

Beredning
Honingen väges, och till hvart skålpund ihälles 2 skedblad brännvin, hvilket tillsammans uppkokas och ställes att klarna; sedan skummas det väl. Nu glödgas en ny grof jernten, som afkyles i honingen. Detta förnyas 5 à 6 gånger hvarefter den åter uppkokas och skummas; härigenom förgår den vaxaktiga smaken alldeles. Bär syltade härmed blifva nästan lika goda som med socker och kan man med 25 lod honing sylta lika mycket som med ett skålpund socker.

Recept från: Kok- och hushållsbok för Tarflig Matlagning, 1884 (Uppsala, 16196)

Kommentar: Att raffinera honung anses idag vara detsamma som att misshandla honung. Om honung värms över 60ᵒ försvinner flera av de nyttiga egenskaperna. Det är intressant att se hur man såg en vinst med att bara behöva använda 25 lod honung (= 332,5 g) istället för 1 skålpund socker (= 425,1 g).

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.