Blodkorv från Holmön

Ingredienser

1 stop fårblod
½ stop vatten
14 kkp kornmjöl
3 alnar svinfjälster
2 alnar fårfjälster
2 msk stött kryddpeppar
2 msk salt

Beredning

Bloden silas och vispas upp med vattnet, Kryddorna tillsättas, mjölet iröres försiktigt så att smeten ej klimpar sig. Smeten arbetas med träspade ½ timma. De skrapade och sköljda tarmarna skäras i ung 40 cm långa bitar, som stadigt tillknytos i ena änden. Öppningen vidgas med venstra handens fingrar och smeten hälls i. Fjälstren fyllas till 1/3. Övre änden knyts till och korven läggs ner i kokande, saltadt vatten och får koka ung 1 timma.

Recept från: Bondhustrun Hilda Olson, Holmös by, Holmön, Västerbotten.
Upptecknat: Den 4 augusti 1911 av Greta Robèrt (Uppsala 29403:19)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 12 mars 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.