Enrisdricka från Gunnarskog

Ingredienser
Enris med bär
16 lit vatten
½ kg socker
Humle
Jäst för 5 öre

Beredning
Af vattnet af några enriskvistar med vidsittande bär kokas en stark lag. Då detsamma kokat ½ timme, upptages riset och lagen, skummas väl, hvarpå humlen och sockret iläggas. Då lagen kokat 5 minuter, silas den genom tät duk, hälles upp i en kruka och får stå att svalna. Jästen göres upp med litet ljumt vatten och 2 msk mjöl och tillsättes lagen, hvarpå krukan väl öfverbindes med 4-dubbelt linne. Därpå lägges ett lock med tyngd, för att det skall sluta så tätt till som möjligt. När drickan kommit i jäsning, så att skum bildats, tappas den på buteljer, hvilka korkas och förvaras i källare.

Recept från: Egare Johannes Andersson i Stommen, Gunnarskog, Värmland
Upptecknat: 1904 av Signe Nylén (Uppsala, 29403:18b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.