Konservering av krusbär från Kärna

Ingredienser
Krusbär
Vatten

Beredning
Krusbären rensas sköljes samt nedlägges i väl torra buteljer. Buteljerna fyllas med vatten, korkas och hartsas samt förvaras i källare.

Man kan också sedan buteljerna äro hartsade och korkade sätta dem i en gryta med kallt vatten, hvilket bringas i kokning. Krusbären blifva på detta sätt förvällda, men buteljerna få då ej vara riktigt fulla. Beredas som färska krusbär.

Recept från: Landtbrukare J Karlsson, Malmslätt, Kärna, Östergötland
Upptecknat: Av Augusta Karlsson (Uppsala, 29403:24)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.