Svagdricka från Sävar

Beredning
8 kg malt
80 lit vatten
2 näfvar humle
7 dl bryggarjäst
1 hafrekärfve

Beredning
50 liter kokande vatten hälles i en så öfver maltet, som sedan får stå att ”sötna” i 2 tim. Härunder röres det hvar 15e minut grundligt om med en spade och öfverbredes väl mellan hvarje gång. Den sålunda erhållna vörten silas upp i en murpanna och får, tillsatt med ytterligare 30 lit vatten, ett godt uppkok, hvarefter den hälles öfver den förut iordningställda sk rosten: I ett kar på ben och ett tapphål nere vid bottnen lägges halmen jämt och rätt tätt, och häröfver bredes humlen och det ”sötnade” maltet.

När vörten runnit igenom, uppkokas den ånyo och hälles öfver rosten och detta upprepas 5 à 6 gånger, eller till dess att den är alldeles klar, väl ”lakad”. Då hälles den åter i grytan och får sakta koka i 5 tim, silas upp i ett kar att svalna, hvarunder den häftigt öses 4-5 gånger i timmen. Nätt och jämt ljum tillsättes den med jästen och får så väl öfvertäckt, jäsa i 6-7 tim.

Drickas tappas på en tunna, ej för fullt, på det att ej tunnan vid den fortsatta jäsningen skall springa sönder.

Recept från: Hos bonden Jonas Nordström, Sävar, Västerbotten
Upptecknat: 1898 av Ellen Hellström (Uppsala, 29403:19)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.