Vin af cochlearia (skörbjuggsgräs)

Beredning
Maj, juni och juli månader tages detta gräs, stötes i en stenmortel, lägges på ett stort stenfat, beströs med litet Tartarus Cristallisatus, pulvriserad, smörjes öfwer med honing och lemnas öfvertäckt 24 timmar. Emellertid tages till hvarje kanna källvatn 2 skålpund honing och när det ½ timma mulrat öfver elden skummas det, tages af och ställes att kallna, då det före nämnda gräset lägges uti en ankar med stort sprund, det kokande vattnet ofvanpå, och ankaren sättes på den bottnen som tappen sitter uti. Efter 24 timmar tappas vattnet af, saften prässas från gräset och lägges å nya friskt stött gräs i kärilet, med den aftappade saften ofvanpå och litet jäst, då det lämnas 3 dagar att jäsa. Sedan breder man malen senap på en brödskifva, sticker den på sidan deruti och låter det jäsa i 14 dagar i kallrum, hvarefter saften silas väl från och lägges på bouteiller väl korkade och hatsade. Efter tre dagar kan det drickas. Detta vin är godt till smaken och mycket blodrenande.

Till dessa viner kan man medelst spiritus vini gifva så stor styrka man behagar, men de mista derigenom sin behaglighet och stiga högre än det med skäl ämnas.

Kärnorne af ofvannämnde bär torkas och sås med all fortgång.

Af dessa viners jäst eller drägg, destilleras utan annan tillsats eller vidare jäsning, härligt bärnvin så tillräckeligt, att vinets tillredning och kostnad deraf tillfyllo blir betalt.

Herr kyrkoherden Deckbergs nyligen genom mycket utgångare beskrifning på en enebärsvin, torde vid flera besök vinna mycken förbättring genom någotdera af de gasningssätt som ofvan äro anförda. Den härliga olja , som under enebärens destillation medför droppparna vankas, recommenderas besynnerligen emot brott, värk och svullnader.

Sirapen som af dessa bär kokas blir både hälsosam och välsmakande, allenoft bären lätt krossade, så att kärnorne ej går sönder rosas med kallt vatten, hvilket 2 gånger skall löpa igenom rosten och kokas, sedan med måttlig eld till sirop, af begärlig tjocklek. Denna sirop kan brukas i åtskillig matering, med omak äfven i ett och annat vins tillredning. Hon är torkande och vattendrifvande.

Recept från: Handskriven avskrift av Tankar wid skötseln och nyttan af boskap och fjäderfä Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av Johann Brauner Länk till annan webbplats.1756, funnen i hushållsbok från sent 1700-tal–1800-tal, upphittad vid Sölvesborg slott i Blekinge (Uppsala, 15250)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.