Lingonmos från Gärdserud

Ingredienser
12 kannor lingon
2 kannor vatten

Beredning
Bären kokas med vattnet tills de äro sönderkokta, hvarefeter det hälles i en träbytta, som täckes med lock, när moset väl kallnat. Af detta tages vid behof då sirap tillsättes efter smak.

Recept från: Landtbrukarhustru Emma Andersson, Gärdserum, Småland
Upptecknat: 1905 av Maria Boman (Uppsala, 29403:16)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.