Om Matkult.se

Med Matkult.se vill vi synliggöra och tillgängliggöra kulturarv kopplade till mat, dryck och måltider. Grunden är det rika arkivmaterial som finns i institutets samlingar.

I arkiven på Institutet för språk och folkminnen finns ett omfatttande material om traditionell matkultur. Det handlar till exempel om jordbruk och fiske, kosthåll, råvaror, växtsorter, husdjursraser, maträtter, matframställning, redskap och måltider från olika delar av Sveriges landsbygd. Materialet är variationsrikt och utgör en kunskapskälla till såväl matproduktion som sammanhangen runt maten och förståelse för människors relationer till mat.

Arkivens uppgift var också att samla in dialekter och i uppteckningarna finns en mycket stor mängd dialektala benämningar och uttryck.

Så fungerar kartan

I den klickbara kartan kan du hitta arkivmaterial med beskrivningar, föreställningar och berättelser om traditionell matkultur från hela Sverige. Du hittar även alla recept från kokboken. Är du speciellt intresserad av ett särskilt ämne (bröd, bär etc.) kan du välja att visa allt material inom den kategorin. Här hittar du utförligare instruktioner till kartan.

Material på kartan

Kartan innehåller ett urval av arkivuppteckningar från institutets folkminnesarkiv i Uppsala och Göteborg, i nuläget finns det strax över 2 200 poster. De flesta uppteckningarna är från tidsperioden 1850–1950, och består av svar till olika frågelistor som institutet skickat ut. På sidan Arkivmaterial kan du läsa mer om kartans innehåll.

Lär mer

Förutom arkivuppteckningarna innehåller Matkult.se också en omfattande kunskapsdel där vi med hjälp av röster från arkivet fördjupar oss i de olika matkategorierna.

Här hittar du informationstexter om exempelvis kosthåll, olika råvaror, matlagning och maträtter genom tiderna. Du kan läsa om vad maträtter och råvaror heter på olika dialekter och om folktro och traditioner i matkulturen. Med hjälp av tidslinjer kan du följa den historiska bakgrunden och utvecklingen. Vi tipsar också om hur du genom artiklar, litteratur och länkar kan gå vidare för att läsa mer inom ämnet. Dina kunskaper kan du sedan testa i olika frågesporter. I Kokboken hittar du över 800 äldre recept från olika delar av landet.

De bilder som illustrerar avsnitten i kunskapsdelen består dels av fotografier och illustrationer från vårt eget arkiv, dels av bilder från andra kulturarvsinstitutioner. Bilderna är länkade till bildkällan där du kan få mer information om fotografen och bilden.

Kunskapsbank för traditionell småskalig matkultur

Matkult.se är resultatet av projektet Kunskapsbank för traditionell småskalig matkultur Länk till annan webbplats. drevs med medel från Landsbygdsprogrammet och är en del av regeringsuppdraget Traditionell småskalig matkultur där flera myndigheter tillsammans ska arbeta för ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning. Förutom Institutet för språk och folkminnen, deltar även Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Sametinget.

Läs mer om projektet

Om projektet

Projektet pågick 2015–2018. Projektets syfte var att i våra arkiv söka, sammanställa och strukturera kulturarv kopplade till mat, dryck och måltider och att på olika sätt synliggöra och tillgängliggöra dessa källor med traditionell kunskap och stimulera till nya bruk av dessa kulturarv.


Projektdeltagare

Övriga medverkande

 • Gustav Berry, doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet
 • Bengt Edqvist, assistent Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
 • Ester Ehnsmyr, kommunikatör Digital utveckling och kommunikation
 • Britt Eklund, ljudtekniker Digital utveckling och kommunikation
 • Conny Henriksson, projektassistent Digital utveckling och kommunikation
 • Annika Karholm, dialektolog och forskningsarkivarie Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
 • Eleonor Karman, ljudtekniker Digital utvekling och kommunikation
 • Tommy Kuusela, forskningsarkivarie Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
 • Per Låås, systemutvecklare Digital utveckling och kommunikation
 • Eva Thelin, dialektolog och forskningsarkivarie och Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
 • Anna Westerberg, dialektolog och forskningsarivarie Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
 • Marja Ågren, forskningsarkivarie Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
 • Per-Erik Ökvist, systemprogrammerare Digital utveckling och kommunikation

Styrgrupp

 • Ann-Kristin Carlström, avdelningschef Avdelnignen för arkiv och forskning i Uppsala
 • Ulrika Sjöberg, avdelningschef Digital utvekling och kommunikation
 • Annika Nordström, arkivchef Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Läs mer

Projektsida: Kunskapsbank för traditionell småskalig matkultur Länk till annan webbplats.

Matkultur och levande traditioner

Under 2020–2021 pågår ett uppföljande projekt, Matkultur och levande traditioner. Syftet med projektet är dels att synliggöra och tillgängliggöra kulturarv kopplade till mat och dryck, dels att identifiera och dokumentera nu levande mattraditioner.

Under projektet kommer Matkult.se att uppdateras med fler kategorier och artiklar, och mer arkivmaterial.

Projektet drivs med medel från Landsbygdsprogrammet och är en del av regeringsuppdraget Traditionell småskalig matkultur där flera myndigheter tillsammans ska arbeta för ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning. Förutom Institutet för språk och folkminnen, deltar även Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Sametinget.

Projektdeltagare

Styrgrupp

Läs mer

Blogginlägg: Mer matkultur på Matkult.se (23 april 2020)

Projektsida: Matkultur och levande traditioner Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Har du några frågor, synpunkter, förslag eller önskemål?

Kontakta oss gärna!

Hur får materialet användas?

Arkivmaterialet som tillgängliggörs på Matkult.se är licensierat under Creative Commons-licensen BY-ND (Erkännande-IngaBearbetningar)

Här kan du läsa mer om vad som gäller för spridning och återanvändning av materialet

Uppdaterad 08 december 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.