Sur vinbärssaft från Harlösa

Ingredienser
6 lit röda vinbär
2 lit vatten

Beredning
Bären rensas, sköljas och kokas tillsammans med vattnet ¼ tim. Massan upphälles i en kruka och får stå tills den mesta hettan afgått. Saften pressas därefter genom en gles duk, när all saft är afpressad påsättes den att koka 1 tim hvarunder den skummas mycket väl. Den varma saften fylles därefter på buteljer. Kork (8 sty) påsättes i litet vatten och får koka mjuk. Harts uppvärmes och buteljerna korkas och hartsas.


Recept från: Hustrun Kjerstin Larsson, Hjularöds gård, Harlösa, Skåne
Upptecknat: 1905 av Svea Möller (Uppsala, 29403:14)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.