Winbärs-win

Beredning
När bären äro väl mogne af stielkarne strukne och sönderpressade, tages 3 pund deraf, 9 stop kjällvatten, hvilket, sedan det är till tredningen* inkokat, slås sommarljumt på de krossade bären, och ställes i en så ett dygn i kallt rum något täckt.

Derpå tages bären upp ur saften, kramas väl ut med rena händer, stötas ånyo och kramas saften ut, som slås till det förra. Detta silas att genom en hopsydd påse af boj eller annat glest ylle, att det gröfsta grumlet går ifrån, och lägges sedan till hvarje kanna af denna saft ett skålpund pudersocker eller groft toppsocker. Lägges strax på ankar sedan sockret är väl smält, sprundas och hartsas ganska väl och lägges i kiällare. Ankaren får ej fyllas närmare än till ett knappt kvarter ifrån sprundet, då i ett mindre käril fyllningsvin af samma slag, äfven väl täppt, sparas, hvilket efter 4 dagars förlopp, fylles på det stora kiärlet och täppes väl som förr. Under jäsningen besynnerligen måste man dageligen se efter att genom hartsningen ej minsta öppning spörjes, att vinet ej måtte taga siga till sig. Rena och starka vinkäril nyttjas hälst derteill. Ju senare det aftappas, dess bättre blir det, men efter 3 månader kan man utan skada läggat på bouteiller väl hartsade. Innan bären äro strukna af stielkarne, tåla de utan skada att ligga 1 à 2 dygn i kallt rum, men ej längre utan att de taga syra till sig.

Detta win är ganska godt men blir mångfaldigt behagligare genom utblandning af hallonsaft i tillredningen.

Af hwita winbär och hvita hallon blir det yppersta. Af svarta winbär göres win på samma sätt, som med särdeles smak uti godhet föga ger de mäst wälsmakande utländska winer efter, sedan det fått ligga ett åhr, och har nog styrka att sätta blodet i jäsning, det räknas med skäl för ett af de hälsosammaste. På stor käril kan det årligen fyllas på så mycket man druckit undan, allenast det förut blifvit i källaren aftappat och skilt från första jästen.

Öljäst kan äfven härtill brukas på lika sätt som ofvan är sagt.

Recept från: Handskriven avskrift av Tankar wid skötseln och nyttan af boskap och fjäderfä Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av Johann Brauner Länk till annan webbplats.1756, funnen i hushållsbok från sent 1700-tal–1800-tal, upphittad vid Sölvesborg slott i Blekinge (Uppsala, 15250)

*Kommentar: En tredjedel

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.