Smultronvatten

Beredning
Först tages några kannor smultron, som äro wälmogna, och sättes uti en stor stenkruka, sen kokar man några kannor watten. Dock så, att man tager till 3 kannor smultron 2 kannor watten. Så röres wattnet och smultron tillsammans, och låter det stå i 2 dygn. Så silas det genom en swanbojslapp (ett tättvävt ylletyg). Sedan kokar man sirap och gör det sött efter behag och slår så i bouteljer och binder wäl till, samt förwaras i källaren.

Recept från: Hushållsbok från sent 1700-tal–1800-tal, upphittad vid Sölvesborg slott i Blekinge (Uppsala, 15250)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.