Tunnbröd från Lyse

Ingredienser
2 kg rågmjöl
2 kg kornmjöl
1 kkp kummin
Vatten

Beredning
De båda mjölsorterna siktas väl tillsammans och slås i ett tråg. Kallt vatten, ytterst litet i sender, tillsättes, ej mera än att degen kännes ganska hård. Kryddorna tillsättas och degen arbetas mycket väl under omkring ¾ timme, eller tills den kännes riktigt smidig. Bakbordet mjölas väl och härpå uppläggas nu ämnen af degen, ungefär så stora som ett hönsägg. Degen utplattas därefter först så mycket man kan med händerna, hvarpå den utkaflas ytterst tunt. Den kafvel, som användas härtill, är försedd med på tvären gående skåror. Den tunna kakan rullas till sist om kaveln och afrullas åter på ugnshällen. Då den är halfgräddad vändes den med tillhjälp af en trästicka; detta måste ske mycket hastigt, emedan den lätt går sönder. Kakan måste ofta svängas i ugnen, på det den ej må bli bränd i kanterna. 

Recept från: Sjömansenkan Lotta Fält, Torgestad, Lyse, Bohuslän
Upptecknat: 1900 av Elin Ekberg (Uppsala, 29403)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.