Enrisdricka från Grafås Gunnarskog

Ingredienser
10 lit vatten
3 lit enris, helst med bär
½ kg socker
1 kkp humle
30 gr jäst

Beredning
Enriset hackas mycket fint och får tillsammans med vattnet koka ca 10 minuter. Vätskan silas ifrån och får ett nytt uppkok tillsammans med sockret och humlen. När drickan svalnat till +38ᵒC tillsättes jästen under flitig ösning. Kärlet öfverbindes och får stå en dag. Humlen och det mörka skum som samlats på ytan, aflägsnas. Drickan tappas på buteljer som hartsas och förvaras i källare. Efter en vecka är drickan färdig att använda.

Denna dryck är mycket läskande och ställer sig särdeles billig. För att öka näringsvärdet bör man välja enris med bär på.

Recept från: Maria Nilsson, Grafås, Gunanrskog, Värmland
Upptecknat: 1905 av Frida Wallgren (Uppsala, 29403:18b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.