Ärtvälling från Bergsjö

För 12 personer

Ingredienser
8 liter vatten
1 liter gula ärter
2 kg salt oxkött

Beredning
Köttet lägges i vatten kvällen förut. Påsättes i varmt vatten och får koka, tills det känns mjukt. Ärterna kokas i en särskild gryta. Då de känns mjuka, silas vattnet ifrån. Köttet tages upp och ärterna nedläggas i köttspadet. En afredning göres af 2 msk hvetemjöl och 2 msk kornmjöl, utrördt i litet vatten, hvilken nedröres i vällingen, och den får ytterligare koka en stund. 

Recept från: Tillagad af pigan Kajsa Nord hos bonden Erik Östling och hustru Brita Östling, Elgeruds by, Bergsjö, Hälsingland
Upptecknat:
1903 av Agnes Pontén (Uppsala, 29403:8)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 04 september 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.