Maltdricka från Östra Tollstad

Beredning
Kvällen innan man skall brygga intages 1 kagge groft malet godt malt och ½ kappe hvetekli och arbetas, med ett dertill lämpligt roder, med några skopor kallt vatten, tills det blir fuktigt (syftat) i en balja. Sedan öfvertäckes det syftade maltet och får stå öfver natten . När bryggden skall verkställas, uppkokas vatten och påöses på maltet några skopor tills det blir lagom tjockt och arbetas med rodret en timme; när det sedan arbetats, så öfverhöljes detsamma och uppkokas sedan vatten, som öses på mäsken 4 gånger i baljan. Därefter lägges mäsken på rosten och när vörten derifrån afrunnit en gång kokas vörten i grytan. När detta skett och vörten då kokar ilägges i densamma 5 händer humla och kokas dermed ½ timma; derefter lägges ett par käppar öfver en balja och på dem sättes en tagelsigt hvarigenom vörten får rinna och humlen silas ifrån. När vörten är så kall att en talgdroppe, deri idrypt, stelnar är det lagom att deri läggga drygt ½ qvarter god jäst, som icke är sur. När drickat är hvitnat och väl gjort sig, är det färdigt att tappa på en tunna, som är väl tillsprundad och låter drickat stå på tunnan några dagar och sedan tappa detsamma på buteljer så blir det bättre.

Obs. den omtalade rosten beredes på följande sätt: 15 till 20 sk rostkäppar, af enträd, läggas korsvis i botten på bryggkoppen, sedan lägges af lång halm gjorda dockor tätt bredvid hvarandra och deruppå lång halm, hvilken skall ligga lös.

Alla kärl, hvilka man skall hafva till bryggden samt käpparna skola vara väl bönade med enlag och sedan väl rengjorda.

Recept från: Östra Tollstad, Östergötland. Allmänt. Kok- och hushållsbok för torftig matlagning första delen, Avskrift.
Upptecknat: 1943 (Uppsala, 16196)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.