Bondbönsoppa från Norrköping

För 4 personer

Ingredienser
Bondbönor
4 morötter
Vatten
2 lit mjölk
Hvetemjöl
Persilja
Salt

Beredning
Bönorna sättas på i kokande vatten samt få koka tills de bli mjuka, då man ihäller mjölken jämte de ansade morötterna, persiljan och salt. Sedan soppan kokat ungefär en timme afreds den med hvetemjölet utrördt i litet kall mjölk, hvarefter den får ännu ett uppkok.

Recept från: Johanna Åström, hustru till ladugårdsförman Händelö, S:t Johannis socken, Norrköping, Östergötland
Upptecknat: 1905 av Alice Ahlbrandt (Uppsala, 29403:24)

Uppdaterad 23 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.