Rörost från Rödön

Ingredienser
4 l nymjölk
3½ kkp kärn- eller tjockmjölk
1 kkp mjölk
4 msk hvetemjöl

Beredning
Mjölken sättes på elden i en gryta, och då den kokar tillsättes kärnmjölken (eller tjockmjölken). Det mesta af ostflocken, som då bildas, upptages med en slef. Resten af osten jämte den kvarblifna vasslan får sedan koka ihop, tills den får en gulaktig färg, då den förut upptagna osten röres sönder med träslef och tillsättes. En afredning af mjölk och hvetemjöl ivispas hvarefter alltsammans får koka 10 min och rörosten är färdig. Ätes till smörgåsar.

Recept från: Denna rätt tillagades af bondedottern Katarina Lögdberg, Krokom, Rödön, Jämtland
Upptecknat: 1901 av Elise Mårtensson (Uppsala, 29403:9)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.