Torkadt renblod från Gällivare

Beredning

Blodet silas och saltas något litet. Det insys därefter i förut väl iordninggjorda renmagar, hvilka sedan upphängas på visthustaket för att torka. De få hänga där från vintern till sommaren.

Då det torkade blodet skall användas, efdrages skinnet. Blodet, som då är hårdt och blankt, sönderstötes och lägges i kallt vatten för att lösas upp, under det man då och då vispar däri.

Det så upplösta blodet användes liksom färskt till blodpudding, blodplättar od, hvilket är en ganska vanlig frukosträtt.

Recept från: Bonden Dynesius, Malmberget, Gällivare, Lappland.
Upptecknat: Den 13 juli 1898 av Ingrid Bosaeus (Uppsala 29403:10)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 11 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.