Spettkaka från Tingsryd

Ingredienser
30 ägg
1 tkp socker
1 tkp hvetemjöl
Till glacyr: socker, ättika

För att kunna baka denna kaka, användes en svarvad träkubb i form och storlek af en mindre sockertopp, fastän något smalare. I kubben finns ett rundt genomlöpande hål, hvari ett järnspett stickes. Järnspettets ena ända är böjd på tvenne ställen, så et handtag bildas. Hålet i kubben får ej vara större än att järnspettet nätt och jämnt får rum däri, dvs så spettet ej fritt kan vridas om. Vidare finnas tvenne träställningar med fördjupningar, på hvilka järnspettet hvilar.

Beredning
Äggulor hvitor skiljas, och gulorna röras med sockret omkring en timme. Hvetemjölet tillsättes och därefter de till hårdt skum slagna hvitorna.

En eld göres upp i en öppen spis. Kubben på träställningen flyttas fram till spisen. Dessförinnan smörjes kubben med smör och beklädes med ett fint papper, hvilket äfven smörjes. När man fått kubben lagom nära elden, häller man med en sked af smeten på kubben. Det påhällda stelnar fort af elden, så man måste ganska snart vrida på järnspettet och hälla mera smet på. Så går man tillväga, tills hela kubben är fylld och fortsätter sedan flera hvarf ända tills smeten är slut. Då erhålles en stor, något ojämn kaka, som när den kallnat, försiktigt tages af kubben och placeras på en bricka med någon fin duk. Kakan glaceras sedan försiktigt. När den serveras stickes en blombukett i hålet.

Recept från: Bondhustru Maria Svensson, Tingsryd, Småland
Upptecknat: 1905 av Anna Stenstrand (Uppsala 2403:15)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 25 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.