Enebärsöl från V Torsås

Beredning
De svagt ugnstorkade enbären krossas vid en kvarn (förr på hemkvarnen) dock ej så hårt att kärnan går sönder (då blir ölet beskt). 15 liter vatten hälles därefter över bären (kallt vatten) och får stå ett dyn för att dra, bären bör under denna tid röras om ibland. Slå sen hela massan på ett bryggekar (träkärl) i vars botten man lagt en sk rost-e (=några barkade träpinnar och lite ren halm) Ställ karet på en bryggestol = trebent, eller också fyrkant. NU har man först satt träpluggen i det borrade hålet vid karets botten, men nu tar man bort denna och låter den klara lagen rinna ner i det kärl man satt in under.

Denna lag öses sedan tillbaka på karet och får rinna genom bären några gånger, och sen är detta utmärkt goda öl färdigt för jäsning och lagring.

Obs! Både bär och vatten ha varit kalla hela tiden. Någon mängd på bären hade man aldrig – eller sällan, men skulle ölet bli verkligt gott borde man ha minst hälften så många bär som vatten. Nu gav man ölet en dricka-jäst eller på senare tid pressjäst, för ett par skilling, tex 50 gr.

Var det kallt i vädret och ölet ej ville jäsa, värmde man upp ett stryklod (de gamla strykjärnen var ju ihåliga med lösa stryk-e-lod som värmdes i en stark brasa) detta heta lod togs nu med eld-tången (fanns i alla hem med öppna eldstäder) och släpptes ner i ölet, som då fick den temperatur som behövdes för jäsningen. När ölet var färdigt tömdes det på ankare och förvarades på svalt frostfritt ställe.

Recept från: Alma Nilsson (född 1875), fattigvårdsföreståndare, V Torsås Småland
Upptecknat: 1949 (Uppsala, 20344)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.