Tjockmjölk från Haverö

Ingredienser

3 liter skummad mjölk
1 dl ”tätte”, dvs tjockmjölk, som dock måste vara färsk)

Beredning

Mjölken uppvärmes till 15 à 18 grader, hvarefter ”tätten” tillsättes. Mjölken får nu stå i varmt rum under ett dygn, hvarunder den löpnar ihop. Sättes därefter i kall källare, hvarest den kan förvaras ända till sex månader.

Tes antingen enbart eller tillsammans med gröt, bröd eller potatis till middags- eller kvällsmål under varma sommardagar.

Recept från: Torparen J Olsson, Haverö, Medelpad.
Upptecknat: 1897 av Stina Sahlin (Uppsala 29403:11)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 07 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.