Ost från Harlösa

För 4 personer

Ingredienser
4 liter oskummad mjölk
7 liter separatorsmjölk
2 tsk hemgjordt löpe

Beredning
Den oskummade mjölken slås i en gryta och separatorsmjölken (som varm kommer från mejeriet) slås till. Löpet utröres i lite mjölk och tillsättes, hvarefter mjölken rörs väl om, ett lock lägges öfver och mjölken får stå att löpna 40 minuter. Då röres mjölken om med en skumslef och får stå 10 minuter, då lite af vasslan, som blifvit ofvanpå slås af och mjölken värmes lite. Sedan tages massan upp och tryckes i ett fyrkantigt ostkar, osten slås af, vändes om, lägges i ostkaret, tryckes åter och får sedan stå i ostkaret till följande dag, då den lägges upp på en hylla i skafferiet att torka.

Recept från: Tillagad af Anna Persson, lantbrukarhustru Hunneberga by, Harlösa, Skåne
Upptecknat: 1903 av Hilma Hansson (Uppsala, 29403:14)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.