Blodkorf från Svärdsjö

Ingredienser

Blod efter en gris eller oxe
(vatten)
Rågmjöl
Salt

Beredning

Mjölet hälles i ett tråg samt så mycket salt man vill beräkna, blodet spädes på och allt arbetas till en ganska hård deg. Degen stoppas i aflånga tygpåsar, och när de äro fulla fästas de upptill ihop med en spik. Under spiken surras hårdt om med ett snöre. Påsarna läggas i en pannmur eller en stor kittel med kokande vatten och får koka 1½ - 2 timmar. När korfvarna äro färdiga tas e upp, doppas i kallt vatten och få sedan ligga och rinna af och kallna något innan de ”klädas af”.

Alldeles färsk ätes blodkorven med smör till. Anrättas den sedan antingen steker man den i skifvor eller också styckar man sönder den och kokar den tillsammans med flott, mesost och vatten, som då bildar en lagom tjock sås.

Kommentar av upptecknaren: ”Som den lagas vid hvarje höstslakt i mitt hem, Svärdsjö socken.”
Upptecknat av: Tua Vilhelmson, Svärdsjö, Dalarna (Uppsala 29403:3b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 12 mars 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.