Sötost från Västland

1 kilo

Ingredienser
6 lit mjölk
1 lit kärnmjölk
2 ägg
1 tsk socker
1 tsk salt

Beredning
Nymjölken kokas upp. Så saltas och sockras i mjölken. Man gör en afredning af kärnmjölken och äggen och tillsätter det till den kokande mjölken under flitig vispning. Låter den stå öfver elden till den ystat samman, lyfter då af den och låter den stå tills osten stannat sig och vasslan sjunkit till botten. Man skifvar upp osten i ostkar el ett vanligt durkslag, klämmer på den så vasslan rinner af. När den hårdnat stjälpes den upp.

Recept från: Rättarehustrun Maria Edén, Carlholms bruk, Västland, Uppland
Upptecknat: 1906 av Greta Haglund (Uppsala, 29403:17)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.