Skummjölksost från Släp

Ingredienser
11 ½ lit skummjölk
1½ msk salt
Löpe

Beredning
Mjölken fick stå öfver elden, tills den blef ljum, då löpe tillsattes. Mjölken omrördes sakta en stund, hvarefter grytan lyftes af elden. Den löpnade mjölken fick nu stå i grytan, tills ostmassan sjunkit till botten. Vasslan aftappades, hvarefter osten lades havarfvis med saltet i en handduk, som sedan placerades i en ostkorg. Ostmassan prässades sedan för att befrias från återstoden af vasslan. Under prässningen, som fortsattes allt emellanåt tills följande dag, skedde ombyte af dukar. Sedan vidtog ostens mognad, för hvilket ändamål den lades på ett bräde på vinden och vändes på allt emellanåt.

Recept från: Anna Eliasson, hustru till Anton Eliasson, landtbrukare i Släp, Halland
Upptecknat: 1902 av Hulda Hellsten (Uppsala, 29403:7)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.