Inkokta ärter (att inkoka ärter på buteljer)

Beredning
Ärterna utbredas på linne och fyllas på väl rengjorda och alldeles torra buteljer samt skakas mot en stolsdyna, att de falla tätt ihop. Buteljerna korkas väl med fin sammetskork, som är bultad mjuk med en träklubba; fin ståltråd glödgas litet i elden och får kallna, dermed öfverbindes korkarna i kors och ståltråden tvinnas väl ihop kring buteljhalsen. I en stor gryta som har tätt lock lägges litet hö i botten, derpå ställdes buteljerna upprätt med hö kring bräddarna och mellan hvarje butelj fylles med vatten, att det går till buteljhalsen, locket pålägges och en sammanviken linneduk lägges kring halsen för att så mycket som möjligt hindra imman att utdunsta. Efter denna behandling tändes eld under grytan som sedan flitigt underhålles; efter första uppkokningen låter man vattnet fortfara i full kokning 1½ timma då det är kylig väderlek, men 2 timmar om den är het; gröfre ärter tåla koka 2 tim.

Recept från: "Mamma", Karin Westmans receptsamling, 1874, Härnösand, Ångermanland (Uppsala, 40938)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.