Furudahls öhl

Ingredienser och beredning

Maltet torkas, efter mältningen samt males sedan det blifvit fuktat, så att det blir groft och får sedan (stå) 1 eller minst ½ år. 1 tunna o en fjärding malt mäskas litet i sender, under det några enbärsqvistar koka i lagen, syftningsarbetet uthålles i 3 timmar af 2ne karlar, då det blir nog mäskat, ställes det att klarna o kokas på lika sätt 11 gånger då 2 ämbar kallt vatten påspädes för hvarje gång 11 gånger lägges ut på rosten, som lägges som vanligt, blott något högre o med några hackade enrisqvistar uppå. Det bör rinna 3 à 4 gånger genom rosten, sedan kokas Öhlämnet 6 timmar tillika med högst 4 minst 2½ skålpund humla (kanske något mera om humlan är dålig) hvilken hastigt afsköljes med varmt vatten. Vid Furudahl brygges öhlet om våren, då vattnet är som grumligast och ligger öfver sommaren i iskällaren, hemföres uti januari månad uti vanlig källare, lägges på liet o aftappas alltsammans på bouteljer i slutet af mars månad. Vid tunningen lägges 1 skålpund torr humbla samt 1 skålpund torra pomeransskal på hvarje tunna. Sprundet bör passas o hartzas väl. Vid rengöringen slås enlag i tunnan som står qvar tills den blir kall, hvarefter tunnan svaflas väl. Efter den proportion erhålles ungefär 60 kannor.

Recept från: Anteckningsbok för Fredrique Hedlöf (Uppsala 41196)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 11 december 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.