Solvin från Gustav Adolfs socken

Beredning
Av alla sorters bär kunde beredas något man kallade ”sol-vin”, även ”fönster-vin”. Man plockade en literbutelj till en tredjedel med bär och slog vatten på till fult och ställde buteljen eller buteljerna i ett söderfönster, där de fingo stå en 8 dagar eller mer, beroende på hur många soldagar det var. Så borthälldes vattnet, om man ansåg det var nog mättat av bären. Man hällde vattnet i ett större kärl, stenkruka ex vis, påhällde socker och tillsatte jäst. Hur mycket av vardera har jag ej kunnat få upplysning om. Men ju mera socker och jäst, desto starkare vin.

Recept från: Gustav Adolfs socken, Värmland
Upptecknat: 1963 av Sten Larsson (Uppsala, 25311)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.