Sötost från Färnebo

Ingredienser
10 lit nymjölk
1 kkp löpe
2 ägg
2 msk mjöl

Beredning
1 kkp av mjölken fråntages, det öfriga hälles i en järngryta och sättes öfver elden. När mjölken är godt ljum (omkring 30 grader) ihälles löpen under rörning, till dess mjölken ystar sig. Nu får den stå och osten går ihop till en enda klump, hvarefter man afhäller en del af vasslan (4-5 liter) och låter osten koka omkr 6 tim el tills endast någon liter af vasslan finns kvar. Osten upptages, vasslan afredes med en kkp mjölk, ägg och mjöl. Osten nedlägges åter i såsen och röres sönder i bitar. Serveras varm eller kall.

Denna rätt åts varm till aftonvard, men har sin egentliga användning såsom pålägg på smörgås. Osten slås upp i form, kallnar och blir så hård att den kan skäras i skifvor.

Recept från: Hos Erik Olsson Örn, Kallviken, Färnebo, Värmland
Upptecknat: 1900 av Ellen Böös (Uppsala, 29403:18b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.