Sjuskinnsgröt från Sköldinge

Ingredienser
3 lit söt mjölk
2 kkp risgryn
1 kkp korngryn
Socker
Kanel
Smör till formen

Beredning
Grynen sköljas och läggas i kall, söt mjölk. De sättas på elden och kokas långsamt mjuka. – En pajform smörjes och däri lägges ett tunt lager av gröten. Man strör däröver socker och kanel, varav bildas en hård karamellik skorpa, då man lägger däröver t ex en upphettad pannkaksspade. – Sedan ställer man in gröten ett litet tag i ugnen. Detta förfaringssätt upprepas sex gånger, innan gröten är färdig.

Recept från: Charlotte Eriksson, vestra Grytsta Sköldinge, Södermanland
Upptecknat: Av Hedvig Brusewitz (Uppsala, 29403:16)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 04 september 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.