Sillsoppa från Södra Vram

Ingredienser

(För 3 personer)
2 salta sillar
13 st potatisar
2 á 3 st morötter
Kryddpepparkorn
2 msk mjöl
(1 ägg)
½ liter mjölk
Persilja

Beredning

Potatisen och morötterna skalas, skäres i bitar och sättes på att koka i kallt vatten; så mycket vatten att det knappt står öfver potatisen. Sillen lägges i vatten kvällen förut. Den rensas, skäres i bitar och lägges i soppan, då den kokat upp. Låter sillen koka ett par minuter, hvarefter den upptages. Sedan skall soppan koka, tills potatisen är färdig. Då göres en jämning af mjöl, mjölk (ägg) som ivispas. Sedan nu soppan kokat upp, ilägges litet persilja, hvarefter den är färdig. Sillen upplägges på ett särskilt fat och serveras till soppan.

Recept från: Tvätterskan och hjälphustrun Tilda Andersson, Billesholms gruva, S Vram, Skåne.
Upptecknat: Den 24 augusti 1899 av MF Schwartz. (Uppsala 29403:14)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 15 december 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.