Ostkaka från Nederluleå

För 8–10 personer

Ingredienser
6 kannor mjölk
Löpe
Smör till formen

Beredning
Till 6 kannor nymjölk, som ljummas, tages för 12 öre löpe (köpes å apotek) och röres ned i mjölken. Allteftersom ost bildas, tages den upp, får afrinna och när allt är upptaget smörjes en vid, jämn form; däri nedlägges osten, som får gräddas vackert brun omkring 1 tim. Serveras med grädde.

Recept från: Hemmansägaren Johan Öman, Hindersön, Nederluleå, Norrbotten
Upptecknat: 1906 av Ingegerd Wahlgren (Uppsala, 29403:12)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.