Slånsaft från Finja

Ingredienser
10 lit slånbär
5 lit vatten
½ kg socker till varje kg bär
1 sup

Beredning
Bären ska vara frusna. De lägges i en kruka, kokande vatten hälles över, och kärlet får stå övertäckt i tre dar. Då kokas lagen opp, skummas och slås åter över bären. Efter tre dagar göres detsamma. Sedan kokas saften med sockret, skummas noga, En sup brännvin el cognac tillsättes, och saften buteljeras och hartsas.


Plats: Finja, Skåne
Upptecknat: 1905 av Jannie Eliasson (Uppsala, 29403:14)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.