Salt stek eller bog af får från Oviken

Beredning

Det salta fårköttet hänges uppe i bastun i stark rök omkring 12 timmar. Därefter hängs det i matbod att torka. Till detta åtgår en tid af omkring 5 månader, eller till dess att ingen köttsaft rinner ut när man skär i köttet.

Det på detta sätt beredda köttet slår sig ända till ett halft år och äts på så sätt att hela stycket sätts fram på bordet och hvar och en får karfva däraf så mycket han vill hafva. Som tilltugg används smörgås af ärtbröd.

Recept från: Oviken, Jämtland.
Upptecknat: Den 30 juni 1908 av Sigrid Broman (Uppsala 29403:9)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 11 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.